Tarikh: Masa:  

Penafian:
Padanan jawatan dalam sistem ini merupakan panduan kepada calon bagi memilih jawatan yang bersesuaian dengan kelayakan dan bidang pengkhususan. Walau bagaimanapun, urusan pengambilan sesuatu jawatan adalah bergantung pada syarat skim perkhidmatan yang telah ditetapkan dan bidang pengkhususan yang ditentukan oleh Ketua Perkhidmatan seperti yang dinyatakan dalam iklan pengambilan. Oleh itu, calon dinasihatkan untuk melihat paparan iklan pengambilan dalam media sosial SPA dari semasa ke semasa dan laman web EzSkim JPA bagi memastikan syarat skim perkhidmatan dan ketetapan bidang pengkhususan dipenuhi.
Semakan Akademik Semakan Jawatan